Vattenfilter för egen brunn – trygg vattenkvalitet i ditt hem

02 februari 2024 Maja Bergman Lindberg

editorial

Äger du en egen brunn vet du vilket värde det rena vattnet har för ditt hushåll. Grundvattnet kan dock påverkas av en rad olika faktorer som gör att det inte alltid uppfyller de kvalitetskrav du har för dricksvatten. Med ett vattenfilter för din egen brunn kan du säkerställa att vattnet är rent, fritt från föroreningar och säkert att använda för dricksvatten och matlagning. Denna artikel går igenom vikten av att ha ett korrekt vattenfilter, olika typer av filter som finns tillgängliga och hur du går tillväga för att välja rätt filter för just din brunns vattenkvalitet.

Varför är vattenfilter viktigt för en egen brunn?

Grundvatten från privata brunnar är inte reglerat av samma strikta standarder som offentligt vatten. Det innebär att det är du som ägare som är ansvarig för vattnets kvalitet. Hälsorisker kan uppstå av föroreningar som bakterier, virus, tungmetaller eller kemiska ämnen som kan infiltrera brunnsvattnet genom avrinning från jordbruk, förorenade områden eller naturligt förekommande förhållanden i marken. Ett vattenfilter kan minska eller eliminera dessa föroreningar. Att testa vattnet regelbundet hjälper till att identifiera vilka föroreningar som finns och i vilka koncentrationer, vilket i sin tur underlättar valet av ett lämpligt filter.

Olika typer av vattenfilter för din brunn

Mekaniska filter

Mekaniska filter är enklare filter som fångar upp och tar bort partiklar, såsom sand, grus, lerpartiklar och andra sedimenteringar, från vattnet. De är vanligtvis de första i en filtreringskedja och skyddar efterföljande filter från att blockeras av större partiklar.

vattenfilter egen brunn

Aktivt kolfilter

Aktivt kolfilter avlägsnar organiska föroreningar, dålig smak och lukt från vattnet. De är effektiva för att reducera klor, bekämpningsmedel och vissa metaller. Filtret behöver bytas ut med jämna mellanrum för att garantera fortsatt god effektivitet.

Jonbytesfilter

För att mjuka upp hårt vatten, som innehåller höga nivåer av kalcium och magnesium, används jonbytesfilter. Dessa filter ersätter kalcium- och magnesiumjonerna med natrium eller kalium, vilket mjukar upp vattnet.

Ultraviolett Ljus (UV-filter)

UV-filtrering är en effektiv metod för att desinficera vatten från bakterier och virus utan att ändra vattnets kemiska sammansättning. Detta system exponerar vattnet för UV-ljus vilket effektivt dödar mikroorganismer.

Omvänd osmos

För att ta bort ett brett spektrum av föroreningar, inklusive vissa metaller, fluor, arsenik och nitrat, kan omvänd osmos vara ett bra alternativ. Systemet fungerar genom att pressa vatten genom ett semipermeabelt membran som låter vattenmolekylerna passera men fångar upp föroreningspartiklar.

Att välja rätt vattenfilter för din brunn

Innan du väljer vattenfilter egen brunn är det viktigt att först genomföra en vattentest för att ta reda på vilka föroreningar som finns och i vilka koncentrationer. Olika filter har olika specialiteter och det är viktigt att ditt val av filter matchar behoven som ditt brunnsvatten presenterar. Samtidigt är det viktigt att ta hänsyn till filterkapacitet så att det kan hantera den vattenmängd ditt hushåll förbrukar. Underhåll är också en viktig faktor att beakta. Vissa filter behöver mer regelbundet underhåll än andra. Aktivt kolfilter behöver vanligtvis byte av kol regelbundet medan UV-filter kräver byten av UV-lampor. Det kan vara överväldigande att navigera genom den breda variationen av filter som finns på marknaden. Att rekommendera sin köra till ett professionellt företag som har expertis inom området kan vara en stor hjälp.