Energideklaration villa: En viktig markör för energieffektivitet

19 januari 2024 Alice Pettersson

editorial

När det kommer till att äga en villa, är det många faktorer som spelar in för både komfort och ekonomi. En av dessa faktorer är hur energieffektiv bostaden är. Energideklarationen är ett verktyg som inte bara belyser bostadens energiförbrukning utan även dess miljöpåverkan, och den ger värdefulla insikter för både säljare och köpare.

Vad är en energideklaration?

En energideklaration villa är ett dokument som anger hur mycket energi en byggnad förväntas förbruka. För villor är detta särskilt relevant då de ofta är enskilda fastigheter med varierande energiförbrukning beroende på ålder, design och installationer. Deklarationen ger en energiklassificering från A (mycket låg energiförbrukning) till G (mycket hög energiförbrukning), liknande det system som används för hushållsapparater.

Energideklarationen har två huvudfunktioner: att informera om energiförbrukningen och att vara ett incitament för energieffektivisering. För husägare kan denna information bidra till beslutsfattande om eventuella åtgärder för att minska energiförbrukningen, vilket kan leda till kostnadsbesparingar och en förbättrad miljöprofil. För de som är på jakt efter ny bostad ger deklarationen en tydlig indikation på den förväntade driftkostnaden. Således agerar deklarationen som en viktig punkt vid värdering av en fastighet.

energideklaration villa

När och hur ofta behöver man energideklarera?

Energideklarationen är lagstadgad i Sverige och fastighetsägare är skyldiga att upprätta en ny deklaration vid försäljning, nybyggnation eller ombyggnad, och den måste förnyas vart tionde år. Vid försäljning är det säljarens ansvar att se till att en giltig energideklaration finns tillgänglig för potentiella köpare.

Processen för Energideklaration

För att energideklaration ska göras måste en certifierad energiexpert besiktiga fastigheten. Experten kommer att genomföra en genomgång av bostadens värmesystem, isolering, fönster och andra faktorer som påverkar energiförbrukningen.

Processen innefattar oftast följande steg:

1. Förinspektion: Samla in relevant information om fastigheten, såsom ritningar, tidigare energianvändning och befintliga energisystem.

2. Besiktning: Den fysiska inspektionen där experten bedömer skicket på bland annat tak, väggar, fönster och dörrar.

3. Beräkning: Energiförbrukningen beräknas baserat på insamlad data och de faktiska förhållandena på fastigheten.

4. Rapportering: Resultaten sammanställs i en rapport som inkluderar en energiklassning och rekommendationer för förbättringsåtgärder.

Vem kan utföra energideklarationen?

Det är viktigt att energideklarationen utförs av en certifierad expert för att säkerställa att den är korrekt och uppfyller alla lagkrav. Sök efter en kvalificerad energideklarator eller ett företag med rätt kompetens och erfarenhet.

Efter att energideklarationen har utförts kommer den att innehålla förslag på åtgärder som kan öka energieffektiviteten i fastigheten. Dessa rekommendationer bör tas på allvar, då de kan leda till betydande besparingar. Det kan handla om allt från att byta ut gamla fönster till att installera en värmepump. Genom att genomföra dessa åtgärder kan villans energiklass förbättras, vilket också kan öka dess marknadsvärde.

Att ha en aktuell och korrekt energideklaration för din villa är av stort värde, både för dig som fastighetsägare och för miljön. Den erbjuder inte bara en översikt av din fastighets energiprestanda, utan är också en central del av underhållet och förvaltningen av ditt hem.